Bloemschikken

Landelijke Coördinatie Bloemschikken

Soort commissie: Adviescommissie, die minimaal tweemaal per jaar bijeenkomt. Opgebouwd uit bloemschikcoördinatoren van de (14) rayons, een vertegenwoordiger van de NKB Commissie en een voorzitter. De LCB adviseert het Hoofdbestuur inzake het bloemschikken in brede zin.

Taakstelling: De kerntaak is het landelijk op één lijn (op een hoger niveau) brengen van de kwaliteit van het bloemschikken. De LCB organiseert of coördineert afdelingsoverstijgende activiteiten. De LCB promoot het bloemschikken zowel binnen als buiten de vereniging.

Daarnaast houdt de LCB zich ook met andere beleidszaken op het terrein van het bloemschikken bezig, onder meer:

  • Structuur van de organisatie rondom het bloemschikken (cursussen, wedstrijden...).
  • Structuur en kwaliteit van bloemschikopleidingen binnen Groei & Bloei (docententrainingen, certificaten, masterclass...).
  • Internationale activiteiten en samenwerking met derden.
  • Bloemschikinformatie op Internet.